2.87. Lorentz Bertelsens efterslægt


GENERATION IX

Børn af nr. XI.1299-3 afsn. 1.147 Lorentz Bertelsen (1682-1752) & Anna Catharina Monrad (1680-1757):

1. Truels Bertelsen. Født 1709 i Roost.

2. Johann Bertelsen. Født 1710 i Roost.

3. Peter Bertelsen. Født 12. oktober 1713 i Roost. Død 28. februar 1753 i Hadersleben. Pastor 1741-53. ~ 1. gang 21. juli 1747 i Hadersleben med Dorothea Christine Monrad (1731-1749). .~ 2. gang 6. november 1750 med Elisabeth Todberg zu Dybvad (1722-1779). .Kilde: [32].

4. Bartholomäus Bertelsen de Cederfeld. Født 19. januar 1715 i Roost. Død 13. november 1783 i Kalundborg. Justizrat,Amtmann. ~ 8. september 1745 i Aastrup med Cathrine Marie Brandt (1717-1756). .Børn: Gen VIII nr. 6-11.

5. Antoni Bertelsen. Født 1718 i Roost.

GENERATION VIII

Børn af nr. 4 Bartholomäus Bertelsen de Cederfeld (1715-1783) & Cathrine Marie Brandt (1717-1756):

6. Mette Catharine Berthelsen de Cederfeld. Født 1. juli 1746. Død 11. august 1770. ~ 1. gang 25. oktober 1762 i Kopenhagen med Claus de Caspergaard (1738-1765). Hofjunker. (Han efterkommer af ane nr. XI.1298, se nr. 2 afsn. 2.55).~ 2. gang 10. august 1769 med Hans Gustav Lilienskiold (1727-1796). Commandeur-Kapitän. .

7. Sophie Charlotte Cederfeld de Simonsen. Født 19. december 1747 i Erholm. Død 25. juli 1797 i Mastrup. ~ 15. maj 1774 i Frederiksberg med Thyge Jespersen Thygesen zu Matrup (1738-1822). Justizrat, Gutsbesitzer. .Børn: Gen VII nr. 12.

8. Lorentz Christopher Ernst Bartholomæus Cederfeld de Simonsen. Født 8. juli 1752 i Erholm. Død 9. juli 1822 i Nyborg. Kammerjunker. ~ med Anne Sophie Simonsen (1755-1802). .Børn: Gen VII nr. 13-20.

9. Matthias Brandt de Cederfeld. Født 5. december 1753. Død 25. juli 1770.

10. Anna Catharina Claudina Bertelsen de Cederfeld. Født 3. januar 1755 i Nyborg. Død 18. december 1822 i Kopenhagen. ~ 3. november 1775 i Hadersleben med Peter Paulsen (1735-1815). Generalmajor, Gutsbesitzer. .Børn: Gen VII nr. 21-25.

11. Johanne Ulriche Christiane Bertelsen de Cederfeld. Født 13. december 1756. Død 30. oktober 1844 i Støvringgaard. Konventualin.

GENERATION VII

Børn af nr. 7 Sophie Charlotte Cederfeld de Simonsen (1747-1797) & Thyge Jespersen Thygesen zu Matrup (1738-1822):

12. Niels Emanuel de Thygeson zu Matrup & Bygholm. Født 19. april 1772 i Mastrup. Død 16. maj 1860 i Klichberg /Zürich i.d. Schweiz. Stiftamtmann. ~ 5. juli 1805 i Oslo med Lovisa Plön (1785-1880). .Børn: Gen VI nr. 26.

Børn af nr. 8 Lorentz Christopher Ernst Bartholomæus Cederfeld de Simonsen (1752-1822) & Anne Sophie Simonsen (1755-1802):

13. Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen. Født 10. juli 1777 i Erholm. Død 5. maj 1836 i Odense. Kammerherr. ~ med Elisabeth Castenschiold (1792-1886). .Børn: Gen VI nr. 27-28.

14. Mathias Bartholomæus Cederfeld de Simonsen. Født 21. juli 1778. Død 17. december 1833.

15. Andreas Christian Cederfeld de Simonsen. Født 24. juli 1779. Død 3. august 1839. Kommandeurkapitän. ~ 20. november 1818 i Nyborg med Edele Sophie Møller (1797-1869). .Børn: Gen VI nr. 29-31.

16. Christoffer Cederfeld de Simonsen. Født 29. september 1780. Død 8. juni 1864.

17. Johan Carl Ludvig Cederfeld de Simonsen. Født 6. januar 1782 i Erholm. Død 25. januar 1853. Justizrat, Bürgermeister. ~ 1. gang 32. januar 1817 med Anna Henriette Gutfeld (1795-1877). .~ 2. gang 11. november 1835 med Bertine Charlotte Koefoed (1805-). .Børn: Gen VI nr. 32-33.

18. Marie Helene Sophie Amalie Cederfeld de Simonsen. Født 11. marts 1784. Død 23. juni 1839 i Odense.

19. Charlotte Claudine Christiane Cederfeld de Simonsen. Født 20. november 1786. Død 10. november 1857 i Holbæk. ~ med Christian Frederik Sick (1779-1813). Legationsrat. .Børn: Gen VI nr. 34.

20. Caroline Kirstine Cederfeld de Simonsen. Født 20. juli 1789. Død 8. juni 1823 i Assens. ~ med Johan Heinrich Jacob Albinus (1794-1867). .

Børn af nr. 10 Anna Catharina Claudina Bertelsen de Cederfeld (1755-1822) & Peter Paulsen (1735-1815):

21. Matte Augusta Paulsen. Født 19. oktober 1776. Død 5. oktober 1845 i Kopenhagen.

22. Christian August Bartholomæus Paulsen. Født 16. marts 1778. Død 21. august 1785.

23. Johan Peter Friedrich Paulsen. Født 28. juli 1780. Død 6. juni 1843 i Kopenhagen. ~ 25. december 1832 i Laibach (Lubljana) med Elsa Sophia Thorwaldsen (1813-1870). .Børn: Gen VI nr. 35.

24. Charlotte Sophie Marie Paulsen. Født 2. august 1782. Død 27. marts 1855 i Egelund.

25. Friedrich Nicolai Wilhelm Paulsen. Født 1. november 1784. Død 4. februar 1872 i Lyngby. Kammerherr, Oberförster. ~ 1. gang 14. december 1820 i Østbirk med Henriette Elisabeth Baronesse Juul von Rystensteen (1797-1832). .~ 2. gang med Ottilia Christiane Adolphine Baronesse Juul von Rysensten (1803-1883). .Børn: Gen VI nr. 36-42.

GENERATION VI

Børn af nr. 12 Niels Emanuel de Thygeson zu Matrup & Bygholm (1772-1860) & Lovisa Plön (1785-1880):

26. Thyge Carl Frederik de Thygeson zu Matrup, Vaabensholm, Damgaard & Hennbjerg. Født 7. april 1806 i Kristianssand/ Norwegen. Død 30. marts 1905 i Damgaard /Fredericia. ~ 28. august 1838 i Kopenhagen med Regina Catharina Vilhelmine Feddersen (1817-1875). .Børn: Gen V nr. 43.

Børn af nr. 13 Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen (1777-1836) & Elisabeth Castenschiold (1792-1886):

27. Sophie Elisabeth Cederfeld de Simonsen. Født 26. marts 1816 i Odense. Død 20. maj 1873 i Odense.

28. Hans Carl Joachim Cederfeld de Simonsen. Født 24. september 1817 i Odense. Død 24. juli 1906 i Kopenhagen. Stiftamtmann. ~ 6. juni 1857 i Holbæk med Marie Charlotte Frederikke Uldall (1837-1926). (Hun = nr. 46 nedenfor).(4 børn, se nr. 52 afsn. 2.87 ff.).

Børn af nr. 15 Andreas Christian Cederfeld de Simonsen (1779-1839) & Edele Sophie Møller (1797-1869):

29. Edele Johanne Sophie Rasmine Cederfeld de Simonsen. Født 18. maj 1820. Død 20. maj 1820.

30. Edele Johanne Sophie Rasmine Cederfeld de Simonsen. Født 10. november 1821. Død 14. september 1907 i Odense. ~ 18. oktober 1853 med Frederik Julius d'Origny (1816-1888). Zollverwalter, Kapitän. .Børn: Gen V nr. 44.

31. Elisabeth Laurine Henriette Charlotte Cederfeld de Simonsen. Født 3. februar 1827. Død 25. juli 1857.

Børn af nr. 17 Johan Carl Ludvig Cederfeld de Simonsen (1782-1853) & Bertine Charlotte Koefoed (1805-):

32. Carl Christian Sophus Cederfeld de Simonsen. Født 10. februar 1839 i Kalundborg. Pastor u. Propst. ~ 25. juli 1867 med Georgine Nanny Sinding (1841-). .Børn: Gen V nr. 45.

33. Hans Vilhelm Cederfeld de Simonsen. Født 28. oktober 1842 i Kalundborg. Død 3. oktober 1864 i Bustrup.

Børn af nr. 19 Charlotte Claudine Christiane Cederfeld de Simonsen (1786-1857) & Christian Frederik Sick (1779-1813):

34. Elisabeth Johanne Sophie Sick. Født 30. december 1809. Død 1900. ~ med Frederik Adolph Uldall (1837-1873). .Børn: Gen V nr. 46.

Børn af nr. 23 Johan Peter Friedrich Paulsen (1780-1843) & Elsa Sophia Thorwaldsen (1813-1870):

35. Peter Alberto Thorvald Federigo Paulsen. Født 1834. Død 1921.

Børn af nr. 25 Friedrich Nicolai Wilhelm Paulsen (1784-1872) & Henriette Elisabeth Baronesse Juul von Rystensteen (1797-1832):

36. Ove Peter Henrik Paulsen. Født 20. september 1822 i Kulhus. Død 15. marts 1883 i Ditlevslyst. Jagdjunker, Förster. ~ 4. maj 1859 i Søder Broby med Betzy Wilhelmine Comtesse Schaffalitzky de Muckadell (1822-1883). .

37. Carl August Frederik Christian Paulsen. Født 26. april 1824 i Kulhus. Død 28. maj 1891 i Kopenhagen. Rittmeister. ~ 10. oktober 1860 i Gjessing med Jenny Chrstine Pind (1843-1879). .Børn: Gen V nr. 47-48.

38. Juliane Henriette Christiane Paulsen. Født 18. maj 1828 i Kulhus. Død 21. december 1902 i Frederiksberg.

39. Julius Sophus Paulsen. Født 10. januar 1830 i Egelund. Død 28. juli 1887 i Odense. Officier, Telegrafchef. ~ 11. november 1863 i Kopenhagen med Anna Helene Marie Hornemann (1837-1915). .Børn: Gen V nr. 49-51.

Børn af nr. 25 Friedrich Nicolai Wilhelm Paulsen (1784-1872) & Ottilia Christiane Adolphine Baronesse Juul von Rysensten (1803-1883):

40. Carl Christian Julius Paulsen. Født 9. september 1835 i Egelund. Død 2. maj 1888. ~ med Julia Sophie Petera Gertrude Cathrine Funch (1850-1910). .

41. Henriette Elisabeth Paulsen. Født 25. oktober 1836 i Egelund. Død 5. april 1925 i Glücksburg. ~ 8. juni 1863 med Friedrich Otto Christian von Buchwald (1826-1904). .

42. Otto Wilhelm Paulsen. Født 24. november 1837 i Egelund. Død 5. februar 1907 i Holte. ~ 27. maj 1873 med Marie Louise Elisabeth Funch (1851-1935). .

GENERATION V

Børn af nr. 26 Thyge Carl Frederik de Thygeson zu Matrup, Vaabensholm, Damgaard & Hennbjerg (1806-1905) & Regina Catharina Vilhelmine Feddersen (1817-1875):

43. Abel Marie de Thygeson. Født 24. juli 1857 i Oslo. Død 1897 i Damgaard /Fredericia.

Børn af nr. 30 Edele Johanne Sophie Rasmine Cederfeld de Simonsen (1821-1907) & Frederik Julius d'Origny (1816-1888):

44. Edele Sophie Hedvig d'Origny. Født 5. juni 1856.

Børn af nr. 32 Carl Christian Sophus Cederfeld de Simonsen (1839-) & Georgine Nanny Sinding (1841-):

45. Anna Oline Sofie Cederfeld de Simonsen. Født 8. november 1872.

Børn af nr. 34 Elisabeth Johanne Sophie Sick (1809-1900) & Frederik Adolph Uldall (1837-1873):

46. Marie Charlotte Frederikke Uldall. Født 7. januar 1837 i Fredericia. Død 29. oktober 1926 i Holbæk. ~ 6. juni 1857 i Holbæk med Hans Carl Joachim Cederfeld de Simonsen (1817-1906). Stiftamtmann. (Han = nr. 28 ovenfor).Børn: Gen IV nr. 52-55.

Børn af nr. 37 Carl August Frederik Christian Paulsen (1824-1891) & Jenny Chrstine Pind (1843-1879):

47. Henriette Ottilia Paulsen. Født 1865. Død 1943. ~ med Søren Hansen (1857-1946). .

48. Ove Vilhelm Paulsen. Født 22. marts 1874 i Aarhus. Død 29. april 1947 i Gentofte. ~ 10. juli 1902 i Aarhus med Lucia Søltoft (1874-1949). .

Børn af nr. 39 Julius Sophus Paulsen (1830-1887) & Anna Helene Marie Hornemann (1837-1915):

49. Julius Sophus Paulsen. Født 1. september 1864 i Nakskov. Død 22. september 1886.

50. Vilhelmine Ottilia Marie Paulsen. Født 20. marts 1867 i Nakskov. Død 3. april 1940 i Odense.

51. Henri Johan Carl Paulsen. Født 30. oktober 1881 i Svendborg. ~ 27. marts 1913 med Emma Methling Lacoppidan (1883-). .

GENERATION IV

Børn af nr. 46 Marie Charlotte Frederikke Uldall (1837-1926) & Hans Carl Joachim Cederfeld de Simonsen (1817-1906):

52. Frederikke Julie Elisabeth Cederfeld de Simonsen. Født 3. april 1858 i Nyborg. Død 9. april 1949 i Kopenhagen. ~ 24. november 1882 i Rørup med Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard (1854-1906). Hofjägermeister, Gutsbesitzer. .Børn: Gen III nr. 56-58.

53. Hans Christian Frederik Wilhelm de Cederfeld de Simonsen. Født 10. november 1860 i Nyborg. Død 29. januar 1861.

54. Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen. Født 12. december 1862 i Nyborg. Død 14. april 1918 i Arreskov. ~ 7. september 1887 i Erholm med Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell (1859-1939). Lehnsgraf. .Børn: Gen III nr. 59-63.

55. Hans Christian Wilhelm Cederfeld de Simonsen. Født 6. september 1866 i Nyborg. Død 2. januar 1938 i Risinge. ~ 26. juli 1892 i Gamtoft med Benedicte Sophie Caroline Andrea Treschow (1865-1952). .Børn: Gen III nr. 64-69.

GENERATION III

Børn af nr. 52 Frederikke Julie Elisabeth Cederfeld de Simonsen (1858-1949) & Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard (1854-1906):

56. Erik Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard. Født 1. september 1883 i Fraugdegaard. Død 8. august 1944 i Stutterigaarden. ~ 7. oktober 1907 i Odense med Elisabeth de Dompierre de Jonquières (1885-1971). .Børn: Gen II nr. 70.

57. Oluf Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard. Født 13. februar 1888 i Fraugdegaard. Død 8. august 1944 i Stutterigaarden. ~ 25. maj 1912 i Gudbjerg med Agnes Marie Mathilde Almira Hansen (1888-1978). .Børn: Gen II nr. 71-72.

58. Ellen Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. Født 17. februar 1890 i Fraugdegaard. ~ 9. januar 1924 i Frederiksberg med Valdemar Hvidt (1881-1963). Kammerherr, Stiftsamtmann. .

Børn af nr. 54 Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen (1862-1918) & Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell (1859-1939):

59. Erik Schaffaltzky de Muckadell. Født 5. august 1888 i Brobygaard. Lehnsgraf. ~ 28. september 1923 i Ørbæk med Anna-Elisabeth Lange (1896-). .

60. Elisabeth Comtesse Schaffalitzky de Muckadell. Født 18. december 1889. ~ med Axel Gjørup (1883-). .Børn: Gen II nr. 73.

61. Wilhelm Bendt Baron Schaffalitzky de Muckadell. Født 21. april 1892 i Brobygaard.

62. Christian Albrecht Baron Schaffalitzky de Muckadell. Født 21. august 1894 i Brobygaard. Børn: Gen II nr. 74.

63. Carl Adolph Baron Schaffalitzky de Muckadell. Født 28. februar 1904 i Brobygaard. Død 1. juli 1988 i Kopenhagen. ~ 12. marts 1927 med Karen Kragelund (1906-). .

Børn af nr. 55 Hans Christian Wilhelm Cederfeld de Simonsen (1866-1938) & Benedicte Sophie Caroline Andrea Treschow (1865-1952):

64. Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen. Født 25. juni 1893 i Kopenhagen. Død 2. januar 1985. ~ 3. februar 1917 i Rørup med Julius Graf Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (1889-1964). .Børn: Gen II nr. 75-78.

65. Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen. Født 16. februar 1895 i Kopenhagen. Hofjägermeister. ~ 12. februar 1924 i Fredericia med Ingeborg Margrethe Korch (1900-1981). .Børn: Gen II nr. 79-82.

66. Bror Carl Adolph Cederfeld de Simonsen. Født 2. maj 1900 i Kopenhagen. Cand. med., Prakischer Arzt. ~ 1. gang 4. juni 1924 i Odense med Lillian Elisabeth Raffenberg (1899-1925). .~ 2. gang 12. marts 1932 i Kopenhagen med Dagny Høyer (1893-). .Børn: Gen II nr. 83.

67. Karen Marie Louise Cederfeld de Simonsen. Født 17. juni 1903 i Erholm. ~ 15. juni 1935 i Rørup med Andreas Bjerre (1908-). .Børn: Gen II nr. 84-85.

68. Elisabeth Ida Magrethe Cederfeld de Simonsen. Født 28. april 1907 i Erholm. ~ 22. september 1929 i Rørup med Poul Aarslev Korch (1902-1979). .Børn: Gen II nr. 86-88.

69. Frederik Wilhelm Johan Benedict Cederfeld de Simonsen. Født 11. december 1909 i Erholm. ~ 8. juli 1943 i Nyborg med Brigitta von Höhling (1907-). .Børn: Gen II nr. 89.

GENERATION II

Børn af nr. 56 Erik Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard (1883-1944) & Elisabeth de Dompierre de Jonquières (1885-1971):

70. Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard. Født 12. juni 1910. Død 31. januar 1972. Gutsbesitzer. ~ 1. gang 29. maj 1936 med Grete Christensen (1913-). .~ 2. gang med Ellen Gertrud Marie Løvstrøm (1895-1970). .Børn: Gen I nr. 90-91.

Børn af nr. 57 Oluf Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard (1888-1944) & Agnes Marie Mathilde Almira Hansen (1888-1978):

71. Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard. Født 13. april 1913 i Fraugdegaard. Død 21. august 1930 i Odense.

72. Jørgen Christian Baron Bille-Brahe zu Fraugdegaard, Risinge & Kissendrupgaard. Født 24. januar 1916 i Fraugdegaard. ~ 8. september 1939 i Kopenhagen med Inge Trap Friis (1917-). .Børn: Gen I nr. 92-95.

Børn af nr. 60 Elisabeth Comtesse Schaffalitzky de Muckadell (1889-) & Axel Gjørup (1883-):

73. Poul Albrecht Gjørup. ~ med Lene Merete Sølling .· living - details excluded

Børn af nr. 62 Christian Albrecht Baron Schaffalitzky de Muckadell (1894-):

74. Michael Baron Schaffalitzky de Muckadell. ~ med Birgitte Monberg .· living - details excluded

Børn af nr. 64 Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen (1893-1985) & Julius Graf Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (1889-1964):

75. Mogens Graf Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Født 26. januar 1918 i Kjærsgaard. Død 23. december 1996 i Kjærsgaard. ~ 1. gang 1949 med Irene Veni (1916-1985). .~ 2. gang med Aase Købsted .

76. Johan Benedict Graf Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Født 14. juli 1919 i Kjærsgaard. Død 28. januar 1920 i Kjærsgaard.

77. Beke Comtesse Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. ~ med Christian Benedict Frederik Reventlow von Reventlow (1915-1984). Cand. silv., Gutsbesitzer. .· living - details excluded Børn: Gen I nr. 96-98.

78. Helle Comtesse Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. ~ med Folmer Wisti (1908-2000). .· living - details excluded

Børn af nr. 65 Hans Christian Carl Frederik Cederfeld de Simonsen (1895-) & Ingeborg Margrethe Korch (1900-1981):

79. Anne Merete Cederfeld de Simonsen. ~ med Niels-Gregers Treschow (1917-). .· living - details excluded Børn: Gen I nr. 99-100.

80. Kirsten Tove Cederfeld de Simonsen. ~ med Niels Torben Lundsten .· living - details excluded

81. Hans Cederfeld de Simonsen. · living - details excluded

82. Jørgen Cederfeld de Simonsen. · living - details excluded

Børn af nr. 66 Bror Carl Adolph Cederfeld de Simonsen (1900-) & Dagny Høyer (1893-):

83. Ivar Cederfeld de Simonsen. ~ med Dorrit Addy O'Neill Oxholm (1929-1996). .· living - details excluded

Børn af nr. 67 Karen Marie Louise Cederfeld de Simonsen (1903-) & Andreas Bjerre (1908-):

84. Hans Mathias Bjerre. · living - details excluded

85. Henrik Axel Bjerre. · living - details excluded

Børn af nr. 68 Elisabeth Ida Magrethe Cederfeld de Simonsen (1907-) & Poul Aarslev Korch (1902-1979):

86. Birthe Benedicte Korch. · living - details excluded

87. Ole Johan Korch. ~ med Birgit Raackmann .· living - details excluded

88. Erling Hans Christian Korch. ~ med Merete Wilhjelm Jørgensen .· living - details excluded

Børn af nr. 69 Frederik Wilhelm Johan Benedict Cederfeld de Simonsen (1909-) & Brigitta von Höhling (1907-):

89. Benedicte Cederfeld de Simonsen. · living - details excluded

GENERATION I

Børn af nr. 70 Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard (1910-1972) & Grete Christensen (1913-):

90. Merete Baronesse Bille-Brahe. ~ med Vagn Kvist Graversen .· living - details excluded

91. Niels Erik Baron Bille-Brahe. ~ 1. gang med Joan Lovatt Schou .~ 2. gang med Elisabeth Olsen .· living - details excluded Børn: Gen Ø nr. 101-105.

Børn af nr. 72 Jørgen Christian Baron Bille-Brahe zu Fraugdegaard, Risinge & Kissendrupgaard (1916-) & Inge Trap Friis (1917-):

92. Anna Elisabeth Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. ~ med Victor Braband .· living - details excluded

93. Birthe Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. ~ med Niels Henrik Sliben .

94. Irene Estrid Baronesse Bille-Brahe von Fragdegaard & Risinge. ~ med Niels Helge Sterlie .

95. Torben Oluf Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard & Risinge. ~ med Anne Grethe Hansen .· living - details excluded Børn: Gen Ø nr. 106-108.

Børn af nr. 77 Beke Comtesse Ahlefeldt-Laurvig-Lehn & Christian Benedict Frederik Reventlow von Reventlow (1915-1984):

96. Alette Comtesse Reventlow von Reventlow.

97. Sybille Comtesse Reventlow von Reventlow.

98. Christian Ditlev Ludvig Reventlow von Reventlow.

Børn af nr. 79 Anne Merete Cederfeld de Simonsen & Niels-Gregers Treschow (1917-):

99. Amy Charlotte Treschow. · living - details excluded

100. Jens Christian Treschow. · living - details excluded

GENERATION Ø

Børn af nr. 91 Niels Erik Baron Bille-Brahe & Joan Lovatt Schou :

101. Preben Baron Bille-Brahe. · living - details excluded

102. Louise Baronesse Bille-Brake.

103. Elisabeth Baronesse Bille-Brahe. · living - details excluded

Børn af nr. 91 Niels Erik Baron Bille-Brahe & Elisabeth Olsen :

104. Sophie Baronesse Bille-Brahe. · living - details excluded

105. Frederik Baron Bille-Brahe. · living - details excluded

Børn af nr. 95 Torben Oluf Preben Baron Bille-Brahe von Fraugdegaard & Risinge & Anne Grethe Hansen :

106. Birgitte Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. · living - details excluded

107. Susanne Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. · living - details excluded

108. Charlotte Baronesse Bille-Brahe von Fraugdegaard. · living - details excluded


«««« · »»»»